Hazyles valpkull

Hazyles valpkull  / Litter 

 valpar födda 1 maj 2024 -  Puppies  born  May 1, 2024                                             

 3 tikar + 1 hanvalp /  3 female + 1 male

 Föräldrarna är / The parens are

    "Hazyle" Stjärnlidens Lay Lady Lay                                     "Niko" Kaszavölgyi-Furge

Hazyle och Niko fick 4 valpar den 1 maj 2024, 3 tikar och 1 hane

Valparna kommer att vara leveransklara den 26 juniHazyle and Niko gave birth to 4 puppies on May 1, 2024, 3 females and 1 male


The puppies will be ready for delivery on June 26, 2024


Valparna 5 ½ veckor gamla /  5 ½ veckor old puppies  Alla valpar är bokade / All puppies are booked

Hanvalp / male - Stjärnlidens Ax ManBokad / bokked  

_____________________________________________________

tikvalp 1 / female 1 - Stjärnlidens Absolute Hypnotic - Bokad / booked

______________________________________________________

tikvalp 2 / female 2 - Stjärnlidens Another to Love - Bokad / booked

________________________________________________________

tikvalp 3 / female 3 - Stjärnlidens All Out Of Passion - Bokad / booked

_______________________________________________________________

Tillbaka                 Back

© Copyright 2002. All text, grafik och bilder på denna sida är copyrightskyddade och ägs av Stjärnlidens Kennel.