Lunas valpkull 1

Lunas valpkull 1 - Lunas Litter 1

Läs gärna i Information om "Att köpa Valp".

Den 18 juni 2021 fick Luna 5 hanvalpar. 

Valparna kommer att vara leveransklara tidigast 13 augusti 2021

Pappa Gambler

Gläfsebo´s Gambler
Valparna 5 veckor gamla /

The puppies 5 weeks old

____________________

Hanvalp 1  / male 1 

"Joker" Stjärnlidens Newkid

Såld till familj Kjellander 


__________________


hanvalp 2 / male 2

"Charlie" Stjärnlidens Nickelback

Såld till fam Bäckström

__________________


hanvalp 3 / male 3

"Jack" Stjärnlidens Nightcrawlers

Såld till fam Johansson

__________________


hanvalp 4 / male 4

Stjärnlidens Nashwille

Såld till fam Jansson

__________________


hanvalp 5 / male 5

"Buster" Stjärnlidens Nightwish

Såld till fam Hellberg & Fridehäll

_____________

 Tillbaka     _     Back 

© Copyright 2002. All text, grafik och bilder på denna sida är copyrightskyddade och ägs av Stjärnlidens Kennel.