Utställning

Utställning

Så här går det till på utställning

Är du intresserad av utställning, men inte ställt ut ännu, hoppas jag att detta kan vara till hjälp för att förstå alla regler och termer.


Först kan det vara bra att veta att det finns olika typer av hundutställningar.

Officiell och Inofficiell, Nationell och Internationell


Skillnaden mellan officiell och inofficiell är att reultaten på officiell utställning registreras hos SKK och då finns detta tillgängligt för allmänheten. Resultaten från inofficiella utställninger registreras inte någonstans.

Det är enbart på officiella utställningar som man kan erövra CERT (Certifikat) och CK (Championkvalitet).


Skillnaden mellan Nationell och Internationellutställning är att man på den nationella kan erövra CERT, som så småningom kan resultera i ett Nationellt Championat och på den internationella utställningen kan man förutom ett CERT även erövra ett CACIB (Internationellt Certifikat) som så småningom kan ge din hund ett Internationellt Championat.

Detta CACIB kan man dock inte tävla om förrän din hund har fyllt 15 månader, inte heller om din hund tävlat i veteranklass.


Var hittar man informationen om utställningar?

Arrangörer av utställningar brukar annonsera i SKK,s medlemstidning Hundsport, i respektive specialklubb- och rasklubbstidningar eller lokalpressen. Du kan även hitta utställningar på SKKs hemsida och där under E-tjänster/ Internetanmälan kan du länka dig fram mot aktuell ras och/eller specialklubb och då kan du även anmäla din hund på den uställning som du är intresserad av. Inofficiella utställningar går inte att anmäla till på SKKs Internetanmälan utan här får du se informationen i klubbarnas annonser eller gå in på respektive klubbs hemsida och anmäla efter deras instuktioner.


Vad behöver jag veta för att anmäla mig till utställning?

För det första är medlemskap i arrangerande klubb obligatoriskt. Undantaget gäller om du anmäler till valpklass eller om du anmäler till inofficiell utställning. I de flesta utställnings-PM framgår hur du ska anmäla och hur inbetalning ska ske. Läs noga egenom anvisningarna i utställningsinformationen innan du anmäler, för att vara säker på att komma med.


Det kan också vara bra att läsa egenom SKKs utställnings och championatbestämmelser innan. Som utställare är du skyldig att känna till bestämmelserna och i dessa finns även särbestämmelser för de olika raserna angivna (det kan tex finnas vissa regler för att få tävla om certifikat i vissa raser) Bestämmelserna kan du ladda hem från SKKs hemsida.


Observera att en hund kan endast anmälas i en klass. För alla klasser gäller att åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått för klassen bestämd ålder den dag då hunden ställs ut.


7-10 dagar före utställningsdagen, får du från arrangören ett veterinär-PM tillsammans med en nummerlapp. Där står vilken tid veterinärbesiktningen är, vilken ring din hund ska vara i och hur många hundar som bedöms i respektive ring och eventuell vägbeskrivning till utställningsplatsen. Ta med nummerlappen till utställningen och glöm naturligtvis inte vaccinationsintyget.


Själva utställningsdagen

Se till att packa din väska i god tid och tänk igenom vad du behöver ha med dig. Är det en utomhusutställning kan det vara bra att ha med kläder som skyddar mot både regn, blåst och sol. En campingstol att sitta på kan vara skönt att ha med sig. I de flesta fall finns någon form av servering i anslutning till utställningsplatsen, men det är alltid trevligt att ha med sig medhavd matsäck ändå. Klä dig i lämpliga kläder. Den som visar hunden ska utgöra en diskret bakgrund och det är bra att ha kläder som inte drar domarens uppmärksamhet från hunden (undvik t ex långa, fladdrande kjolar eller rockar när du ska vara utomhus). Tänk även på att ha bekväma skor som går bra att röra sig i och som du inte kan halka i.


Förberedelser av hunden

Har du aldrig ställt ut innan kan det vara bra att träna dig på hur man visar sin hund på bästa sätt. Hunden behöver också tränas på att visas bland många andra hundar. SKK har i länsklubbarna gratis utställningsträningar runt om i landet. Gå in på din närmaste länsklubbs hemsida och titta i kalendern. Du hittar länsklubbarna på SKKs hemsida

Det finns också andra organisationer som håller i hundutbildningar som även har utställningsträning.


Hunden bör vara väl förberedd. inför utställningen. Har du en trimm- eller klippras har förberedelserna börjat långt före utställningsdagen. Se till att du har ett bra koppel och halsband som inte stör helhetsintrycket av hunden (inget flexikoppel) Glöm naturligtvis inte vaccinationsintyg, vattenskål och lite godis till hunden.


Rasstandard

Alla hundraser har ursprungligen avlats fram för en viss uppgift. T ex vallning av boskap eller olika typer av jakt. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra uppgifterna. Den beskriver idealhunden i respektive ras avseende storlek, färg, kroppsbyggnad, svansföring, rörelser, bett osv. På utställning vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. I standarden anges också för rasen specifika fel, t ex otillåten färg eller felaktiga rörelser. Fel bedöms efter hur stor avvikelsen från standarden är. Hund med diskvalificerande fel tilldelas 0 pris.


Du kan här på vår hemsida se rasstandarden för Jack Russell TerrierVilken klass ska jag anmäla till?


Hundarna anmäls i klass efter ålder och kön.

Hanhundar och tikar bedöms var för sig.


Valpklass 6–9 månader (inofficiell klass som inte stambokförs)

Denna klass är endast öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 6 månaders ålder men inte fyllt 9 månader. I denna klass tillämpas endast konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt lovande valpar.


Bästa hanvalp och bästa tikvalp tävlar mot varandra. Här utses BIRvalp (Bäst i rasen) och Bimvalp (bäst i motsatt Kön)


Bästa valp BIR valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens bästa valp.

I valpklass förekommer även Disqualified och Cannot be judged.


Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.


Juniorklass 9–18 månader (junkl)

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 9 månaders ålder men inte fyllt 18 månader.  Obs! Hundar i denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB.

I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent eller Very good tävlar vidare i juniorkonkurrensklass.


Juniorkonkurrensklass (junkk) I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats Excellent eller Very good i juniorklass. Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen för konkurrensbedömning. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit Excellent. Ck tilldelas en i alla avseende typisk och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat.


Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.


Unghundsklass 15–24 månader (ukl)

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.

Hund som tilldelas Excellent eller Very good tävlar vidare i unghundskonkurrensklass. 


Unghundskonkurrensklass (ukk) I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats Excellent eller Very good i unghundsklass. Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen för konkurrensbedömning. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit Excellent. Ck tilldelas en i alla avseende typisk och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat.


Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.


Bruks- respektive jaktklass 15– månader (bkl/jkl)

Denna klass anordnas för raser för vilka det finns rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Av kapitlet särbestämmelser framgår för res- pektive grupp vilka raser som berörs och vilka provmeriter som krävs. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats Excellent eller Very good tävlar vidare i bruks-/jaktkonkurrensklass.


Bruks- respektive jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)

I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats Excellent eller Very good i bruks- respektive jaktklass. Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset Excellent kommer inte hundar med

Very good att tas in i ringen för konkurrensbedömning. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit Excellent. Ck tilldelas en i alla avseende typisk och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat.


Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.


Öppen klass 15– månader (ökl) 

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats Excellent eller Very good tävlar vidare i öppen klass konkurrens.


Öppen klass konkurrens (ökk) I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats Excellent eller Very good i öppen klass. Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen för konkurrensbedömning. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit Excellent. Ck tilldelas en i alla avseende typisk och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat.


Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.


Championklass 15– månader (chkl) Denna klass är öppen för hund som tilldelats internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat och som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Hund som tilldelats svenskt utställningschampionat får anmälas endast i championklass alternativt i bruks-/jaktklass om hunden innehar den provmerit som krävs eller veteranklass om hunden den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats Excellent eller Very good tävlar vidare i championkonkurrensklass.


Championkonkurrensklass  (chkk) I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats Excellent eller Very good i championklass. Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen för konkurrensbedömning. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit Excellent. Ck tilldelas en i alla avseende typisk och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat.


Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

 

Veteranklass (vetkl)

Denna klass är öppen för hund, som den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder. Obs! Hundar som anmälts till denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats Excellent eller Very good tävlar vidare i veterankonkurrensklass.


Veterankonkurrensklass (vetkk) I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats Excellent eller Very good i veteranklass. Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen för konkurrensbedömning. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit Excellent. Ck tilldelas en i alla avseende typisk och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat


Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.


Bästa veteran med Excellent tävlar i finaltävlingarna om dagens bästa veteran.


________________________________


Här börjar klasserna för de hundar som gått vidare mot Bästa hund i rasen

Alla hundar som under dagen fått CK av domaren tävlar vidare mot Bästa Hund i rasen


Bästa hanhundsklass (bhkl)    – Bästa tikklass (btkl) 

I dessa klasser deltar hanhund respektive tik som vid aktuell utställning tilldelats Ck. I dessa klasser tillämpas konkurrensbedömning.


Certifikat (CERT) utdelas i bästa hanhunds-/bästa tikklass till bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat.

Förhindrade att tävla om certifikat är:

• svensk utställningschampion

• hund som erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat Obs! Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.


Om ingen av de fyra placerade hundarna i bästa hanhunds- eller bästa tikklass är berättigad att tävla om certifikat delas certifikat ut till den domaren anser bäst av de oplacerade hundarna och reservcertifikat till den domaren anser vara näst bäst av de oplacerade hundarna i bästa hanhunds-/ bästa tikklass.

Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund inte är berättigad att tävla om certifikat.


Certificat d´Aptitude au Championnat  International de Beauté (CACIB)

Vid internationella utställningar ska hanhund och tik var för sig tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB.

CACIB kan föreslås till bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass, som är berättigad att tävla om CACIB.

Reserv-CACIB kan föreslås till näst bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass som är berättigad att tävla om CACIB. FCI bekräftar endast CACIB som föreslagits hund vilken är registrerad i av FCI godkänd stambok och har en fullständig härstamning i tre led.


Hund som deltar i junior- eller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB. Obs! Flera raser har särbestämmelser för CACIB. Obs! Att FCI är den organisation som slutligt bestämmer om utdelande av CACIB


Bästa hanhund och bästa tik ska tävla vidare om Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).


Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM)

I denna klass deltar bästa hanhund och bästa tik från bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. I denna klass utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).


Hund som blivit BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG).


__________________________________


Här börjar klasserna för uppfödarna

Om flera hundar som är anmälda kommer från samma uppfödare, kan uppfödaren få ihop klasser att tävla i. Det åligger då uppfödaren att i god tid kontakta respektive hundägare och berätta att man vi ha en Avels- och/eller Uppfödarklass. Dessa klasser meddelas till ringsekreteraren på plats.


Avelsklass (avelskl) 

Denna klass är öppen för: • Hanhund som deltar med en grupp om fyra avkommor undan minst två tikar. • Tik som deltar med en grupp om fyra avkommor. Avelshunden/tiken ska delta i avelsklassen och presenteras tillsammans med gruppen. Avelshunden/tiken ska vid aktuell, eller tidigare utställning, tilldelats lägst kvalitetspriset Good eller 3:e pris. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. En och samma avelshund/-tik får delta med endast en avelsgrupp av rasen/rasvarianten. I gruppen ingående avkommor måste vara av samma rasvariant (hårlag och/eller storlek), undantaget raser där rasvarianterna tävlar om gemensamt BIR.


I denna klass tillämpas konkurrensbedömning vilket innebär att i klassen deltagande grupper inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp.


Bästa avelsgrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.

Ägare av avelshund/avelstik ska i så god tid som möjligt meddela respektive avkommas ägare att hunden ska ingå i avelsgrupp och delta i avelsklass. Det tillhör god kynologisk sed att delta med sin hund i avelsklass. Ägare av avelshund/avelstik ska lämna meddelande till ringsekreterare om önskat deltagande.


Uppfödarklass (uppfkl) 

Denna klass är öppen för en grupp om fyra hundar av samma ras eller rasvariant (storlek och/eller hårlag), som har ett och samma kennelnamn eller är uppfödda av en och samma person eller grupp av personer. Om flera personer är uppfödare ska samtliga anges som uppfödare. Om en person har dels egen uppfödning, dels tillsammans med andra personer ingår som uppfödare i annan kull, får hundar ur kullar från dessa olika uppfödningar inte blandas i en och samma uppfödargrupp. En och samma uppfödare får delta med endast en grupp av samma ras eller rasvariant. I gruppen ingående hundar måste vara av samma rasvariant (hårlag och/eller storlek), undantaget raser där rasvarianterna tävlar om gemensamt BIR. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. 


I denna klass tillämpas konkurrensbedömning vilket innebär att i klassen deltagande grupper inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp.


Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.


Uppfödare ska i så god tid som möjligt meddela respektive hunds ägare att hunden ska ingå i uppfödargrupp och delta i uppfödarklass. Det tillhör god kynologisk sed att delta med sin hund i uppfödarklass. Uppfödare, eller dennes ombud, ska lämna meddelande till ringsekreterare om önskat deltagande.


________________________________


När alla klasser i alla grupper är klara börjar Finaltävlingar

Finaltävlingar är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i gruppen (BIG) och Best in Show (BIS) även omfattar tävlan om dagens bästa valp, veteran, avelsgrupp och uppfödargrupp samt junior handling.

Vissa ras och/eller specialklubbar har också en klass för barn med hund, där barnen kan få visa sina färdigheter med att visa hund.


Junior handling Separata regler för junior handling kan rekvireras från Sveriges Hundungdom (SHU).


Bäst i gruppen (BIG) BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp (raser som inte är erkända av FCI tillåts inte delta i gruppfinaler på internationella utställningar):


Grupp 1 Vall-, boskaps- och  herdehundar

Grupp 2 Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennen -  hundar

Grupp 3 Terrier

Grupp 4* Taxar

Grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp

Grupp 6* Drivande hundar samt sök-   och spårhundar

Grupp 7  Stående fågelhundar

Grupp 8 Stötande hundar, apporterande   hundar och vattenhundar

Grupp 9 Sällskapshundar

Grupp 10 Vinthundar


Grupptävlan är en konkurrensbedömning De 4 (fyra) bästa hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i gruppen (BIG).

* Från och med 2013 bedöms grupp 4 och 6 gemensamt på SKK länsklubbars och central-  styrelses utställningar.


Best in Show (BIS)

BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om utställningens vackraste hund, Best in Show (BIS).


______________________________


Regler för bedömning och prisbeteckningar


Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning innebär att hund bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga i klassen deltagande hundar. När kvalitetsbedömning tillämpas kan ett flertal hundar tilldelas samma kvalitetspriser


I klasser med kvalitetsbedömning förekommer följande kvalitetspriser


¤ Excellent (utmärkt) Röd Rosett

Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.


¤ Very good (mycket god) Blå Rosett

Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god   kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.


¤ Good (god) Gul Rosett

Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

 

¤ Sufficient (godtagbar) Grön Rosett

Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.


¤ Disqualified (diskvalificerad) 

Ska tilldelas hund som:

a) är exteriört otypisk för rasen eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard.

b) har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde.

c) hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar.

d) i ringen visar aggressivitet eller tydligt flykt-beteende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

Domaren ska särskilt signera Disqualified i resultatlistan om detta utdelats med anledning av punkt d) ovan.


Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav. Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.


Cannot be judged (kan ej prissättas - KEP) 

Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings-och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.


Konkurrensbedömning

I konkurrensbedömning deltar endast hundar som tilldelats lägst Very good, dvs Excellent eller Very good.

Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen för konkurrensbedömning.


Konkurrensbedömning innebär att i klassen deltagande hundar inbördes placeras i ordningen

1:a placerad  Röd

2:a placerad  Blå

3:e placerad  Gul

4:e placerad  Grön


I konkurrensklasserna förekommer följande kvalitetspriser:


Certifikatkvalitet (Ck) Rosa Rosett

En i alla avseende typisk och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat, kan anses vara av certifikatkvalitet (Ck). Ck kan endast tilldelas hund som erhållit Excellent. Ck kan tilldelas så många hundar som domaren anser är av certifikatkvalitet.


Hederspris (Hp) Lila Rosett

Särskilt lovande valp kan tilldelas hederspris (Hp).

Bästa hanvalp och bästa tikvalp tävlar mot varandra.

Här utses BIRvalp (Bäst i rasen) Rosa Rosett

och Bimvalp (bäst i motsatt Kön)Ljusblå Rosett


I avels- och uppfödarklass ges Hp till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet. 

Konkurrensbedömning

I konkurrensbedömning deltar endast hundar som tilldelats lägst Very good, dvs Excellent eller Very good.


Bästa hanhundsklass (bhkl)    – Bästa tikklass (btkl) 


Certifikat (CERT) Blå-gul Rosett

utdelas i bästa hanhunds-/bästa tikklass till bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat.


Reserv-Certifikat (Reserv-CERT) Ljusblå Rossett

utdelas i bästa hanhunds-/bästa tikklass till näst bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat.


Certificat d´Aptitude au Championnat International de Beauté     (CACIB)     Vit Rosett

Vid internationella utställningar ska hanhund och tik var för sig tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. CACIB kan föreslås till bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass, som är berättigad att tävla om CACIB.


Reserv-CACIB Orange Rosett

kan föreslås till näst bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass som är berättigad att tävla om CACIB. FCI bekräftar endast CACIB som föreslagits hund vilken är registrerad i av FCI godkänd stambok och har en fullständig härstamning i tre led.


Bäst i rasen BIR Röd-Gul Rosett

Bäst i motsatt kön BIM Grön-Vit Rosett

I denna klass deltar bästa hanhund och bästa tik från bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. I denna klass utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).Uppgifter i utställnings katalogen

Förkortningar 

C anger att hunden ska erövra ytterligare ett certifikat för att erhålla svenskt utställningschampionat

S anger att hunden är förhindrad att tävla om certifikat Obs! Det åligger ändå utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund inte är berättigad att tävla om certifikat.
På länken allmänna tävlingsregler kan du läsa mer om vad som gäller för utställning, prov och tävlingar